cấu hình ddns trên modem viettel H646EW

cấu hình ddns trên modem viettel H646EW

Dynamic DNS là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao, hay nói đơn giản là dịch vụ phân giải tên miền cho các người dùng sử dụng IP động

Hiện nay số lượng người dùng internet rất lớn vì vậy các nhà cung cấp IPS phải sử dụng giảiphaspp cung cấp IP động, tuy nhiên trong quá trình sử dụng, người dùng có nhu cầu truy cập về địa chỉ IP của mình, (ví dụ xem camera) do IP luôn thay đổi nên người dùng không thể nào biết được IP hiện tại của mình là bao nhiêu?

Giải pháp cho vấn đề trên là đăng ký sử dụng dịch vụ Dynamic DNS (DDNS). Hiện tại dịch vụ Ddns có cả gói miễn phí và trả phí, chúng ta có thể lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

Hướng dẫn cấu hình ddns trên modem viettel H646EW

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình DDNS trên modem H646EW của nhà mạng viettel cung cấp cho người dùng

Đầu tiên chúng ta truy cập vào trang cấu hình của modem h646ew, mặc định 192.168.1.1

Chọn Advanced Setup => Dynamic DNS

cấu hình ddns trên modem viettel H646EW

  • Chọn Activated
  • Interface: để mặc định hay card WAN muốn kết nối
  • Service Mode: Chọn Automatically
  • Service Provider: chọn nhà cung cấp DDNS mà bạn đăng ký
  • My Host Name: Tên miền DDNS mà bạn đã tạo
  • Username: nhập user hoặc email đăng nhập
  • Password: mật khẩu đăng nhập
  • Wildcard support: Yes

Xong chọn APPLY để lưu lại cấu hình

: Hướng dẫn cấu hình dynamic DNS trên modem viettel HG8045A2

Chúc các bạn thành công.