MacOS Big Sur 11.5.1 (20G80) + old versions

Download Hệ điều hành MacOS

Tổng hợp link tải các phiên bản của hệ điều hành MacOS, Download MacOS miễn phí, tải bộ cài đặt hệ điều hành cho thiết bị của apple như Macbook, IMac,…

Hệ điều hành MacOS

Download Hệ điều hành MacOS

Download MacOS Big Sur 11.5.1 (20G80)

password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm