Download Autodesk Revit 2020.2.1 full free

Download Autodesk Revit 2020.2.1 full free

Autodesk Revit 2020

Use Revit® to drive efficiency and accuracy across the project lifecycle, from conceptual design, visualization, and analysis to fabrication and construction.

  • Begin modeling in 3D with accuracy and precision.
  • Automatically update floor plans, elevations, and sections as your model develops.
  • Let Revit handle routine and repetitive tasks with automation so you can focus on higher-value work.

Autodesk Revit là phần mềm sử dụng các mô hình thông minh để hoạch định kế hoạch, thiết kế và xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Autodesk Revit là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng thông dụng và hiện đại nhất hiện nay. Revit hỗ trợ quá trình thiết kế đa chiều cho việc hợp tác cùng thiết kế.

Revit bao gồm 3 sản phẩm cốt lõi: Revit Architechture (kiến trúc), Revit Structure (kết cấu) và Revit MEP (đường ống, nước, điện).

Download Autodesk Revit 2020.2.1 full free

Link tải  phần mềm revit 2020 miễn phí, download autodesk revit 2020 free, keygen active revit 2020, product key autodesk revit 2020, xforce autodesk 2020, revit 2020 full

Download Autodesk Revit 2020.2.1 full free

Download

pass unrar: 123 or  thuthuat-phanmem.top

install Autodesk Revit 2020

view the readme file

Cài đặt phần mềm Autodesk Revit 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và [email protected] các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau:

Hướng dẫn active autodesk 2020

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information