Download Autodesk Revit 2019.2.2

Download Autodesk Revit 2019

Autodesk Revit 2019

Autodesk Revit là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn sử dụng các mô hình thông minh để hoạch định kế hoạch, thiết kế và xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng thông dụng và hiện đại nhất hiện nay.

Revit hỗ trợ quá trình thiết kế đa chiều cho việc hợp tác cùng thiết kế. Revit bao gồm 3 sản phẩm cốt lõi: Revit Architechture (kiến trúc), Revit Structure (kết cấu) và Revit MEP (đường ống, nước, điện).

Download Autodesk Revit 2019 full

Download Autodesk Revit 2019

Password 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Revit 2019

Cài đặt phần mềm

Sử dụng bộ key sau để active: 666-69696969 / 829K1

Để active phần mềm revit 2019 miễn phí các bạn tham khảo bài viết sau

Hướng dẫn active autodesk Revit 2019