Download Autodesk Netfabb 2020 R3

Download Autodesk Netfabb 2020 R3

Autodesk Netfabb 2020

3D printing software from design to manufacture
Netfabb® software includes efficient build preparation capabilities alongside tools for optimizing designs for additive manufacturing, simulating metal additive processes, and planning for CNC post-processing.

Autodesk Netfabb là một ứng dụng in 3D mạnh mẽ để xử lý công việc tổng thể từ thiết kế đến sản xuất. Autodesk Netfabb bao gồm các tính năng chuẩn bị xây dựng hiệu quả cũng như tối ưu hóa thiết kế để mô phỏng, sản xuất và xử lý hậu kỳ CNC.

Người dùng có thể dễ dàng nhập, phân tích và sửa chữa các mô hình CAD bằng các công cụ khác nhau. Sản xuất cũng rất thuận tiện và hoàn toàn tùy biến với sẵn sàng để điều chỉnh độ mịn và độ dày.

Các tính năng của Autodesk Netfabb

 • Ứng dụng in 3D để xử lý tất cả các nhiệm vụ từ thiết kế đến sản xuất
 • Nhập các loại mô hình CAD khác nhau và các công cụ sửa chữa để sửa lỗi
 • Sửa đổi mô hình cho sản xuất (Điều chỉnh độ dày của thành, làm mịn và hơn thế nữa)
 • Cấu hình cho các Support bằng các công cụ bán tự động
 • Thuật toán đóng gói 2D và 3D để báo giá và sản xuất
 • Thông số đường chạy dao cho chất lượng bề mặt, tốc độ và mật độ bộ phận
 • Tối ưu hóa thiết kế khác nhau với các đặc tính hiệu suất trong các cấu trúc mạng bên trong
 • Tối ưu hóa cấu trúc liên kết để tối ưu hóa trọng lượng và độ cứng
 • Tích hợp các tính năng phân tích Hiệu suất và công cụ tối ưu hóa
 • Tính năng mô phỏng cho phản ứng cơ và nhiệt của các bộ phận khác nhau
 • Mô phỏng bản dựng giữa các bộ phận và biến dạng
 • Xuất ở nhiều định dạng khác nhau và sang Autodesk PowerMill để tạo đường chạy dao CNC
 • Tích hợp với động cơ in và nhiều hơn nữa

Download Autodesk Netfabb 2020 R3

Download Autodesk Netfabb Premium 2020 R3

password: thuthuat-phanmem.top OR 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Autodesk Netfabb 2020

Sử dụng bộ key sau để activate Autodesk Netfabb Premium 2020

 • Serial number: 666-69696969
 • Product key: A97L1

Để cài đặt và cr@ck phần mềm Autodesk Netfabb Premium 2020 các bạn tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn activate các phần mềm của AutoDesk 2020