Autocad 2018 for windows / MacOS

Download Autocad 2018 x64

Autocad 2018

AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM

AutoCAD 2018 bổ sung thêm nhiều công cụ thiết kế đồ họa 2D, 3D, những tính năng nhập/xuất giúp người dùng thuận tiện nhất trong việc xử lý bản vẽ kỹ thuật trên máy tính.

autocad 2018 system requirements

System requirements for AutoCAD 2018
Operating System
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only) (version 1607 and up recommended)
CPU Type32-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) processor
64-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
Memory32-bit: 2 GB (4 GB recommended)
64-bit: 4 GB (8 GB recommended)
Display ResolutionConventional Displays:
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color

 

High Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)

Display CardWindows display adapter capable of 1360 x 768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

 

¹ DirectX 9 recommended by supported OS

Disk SpaceInstallation 4.0 GB
BrowserWindows Internet Explorer® 11 or later
NetworkDeployment via Deployment Wizard.

 

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows 2008 R2 Server editions.

Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.

Pointing DeviceMS-Mouse compliant
DigitizerWINTAB support
Media (DVD)Download or installation from DVD
ToolClips Media PlayerAdobe Flash Player v10 or up
.NET Framework.NET Framework Version 4.6
Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory8 GB RAM or more
Disk Space6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Download Autocad 2018 for windows / MacOS

Tải phần mềm autocad 2018

Download autodesk AutoCAD 2018 64bit for windows macos

password: 2020 or vietcomputer

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install AutoCAD 2018

see the readme file

Cài đặt phần mềm autocad 2018

Sử dụng bộ key sau để active autocad 2018

  • Serial number: 666-69696969
  • Product key: 001J1

Để xem hướng dẫn active autocad 2018 các bạn tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn active autocad 2018

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================