ARCHLine.XP 2019 v191125 Build 514 free download

ARCHLine.XP 2019 free download

ARCHLine.XP

ARCHLine.XP là phần mềm thiết kế 3 trong 1, được sử dụng cho kiến trúc, thiết kế nội thất và sản xuất đồ nội thất – đó là một phần mềm, với tất cả các tính năng có liên quan đến các ngành nghề này một cách chính xác.

Mặt khác, phạm vi sản phẩm AutoCAD có trọng tâm chung lớn hơn (với nhiều loại sản phẩm chuyên dụng có sẵn). Sẽ khá khó khăn để bao quát tất cả

ARCHLineXP hỗ trợ phương pháp làm việc dựa trên mô hình 3D – thay vì vẽ các đường, polylines, cung và biểu tượng như bạn làm trong AutoCAD, ARCHLineXP giúp bạn làm việc với các phần tử xây dựng và các vật rắn khác, những gì bạn thấy là có được – cách thức. Điều này thực sự có thể dễ nắm bắt hơn đối với những người không có kỹ năng CAD.

ARCHLine.XP cho phép tạo ra một mô hình trung tâm (BIM), từ đó tất cả các tính toán, ước tính, số lượng bóc tách, mặt cắt, độ cao đều có nguồn gốc. AutoCAD tạo các bản vẽ đường, từ đó nếu bạn cần trích xuất dữ liệu phi hình học, thì cần thêm một số thao tác trong phần mềm khác

Download ARCHLine.XP 2019 full free

phần mềm ARCHLine.XP 2019, download ARCHLine.XP 2019, hướng dẫn cài đặt ARCHLine.XP 2019, key ARCHLine.XP 2019, license ARCHLine.XP 2019, ARCHLine.XP 2019 portable

ARCHLine.XP 2019 v191125 Build 514

Download

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Cài đặt ARCHLine.XP 2019

Xem file readme đính kèm