Phần mềm AlphaCAM 2019 R1 SU2 + AlphaCAM Designer 2019 R1 SU7

Phần mềm AlphaCAM 2019 R1 SU2 + AlphaCAM Designer 2019 R1 SU7

AlphaCAM 2019

Alphacam 2019 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Chức năng của phần mềm Alphacam 2019 trong gia công

– Alphacam Router

Planar Machining – Gia công 2D

Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

Alphacam Turning (tiện)

Alphacam Art (điêu khắc)

Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2019 full

Tải phần mềm gia công AlphaCAM, download alphacam 2019 [email protected], alphacam 2019 full [email protected], key alphacam 2019, vero alphacam 2019, vero alphacam 2019 [email protected], alphacam designer 2019, alphacam 2019 r1, alphacam 2019 [email protected]

Download Alphacam 2019 R1 SU2

Download

Download Alphacam Designer 2019 R1 SU7

Download

password thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt AlphaCAM 2019

Xem hướng dẫn trong file ReadMe.txt

1. Install Vero application including CLS

2. Run Vero License Manager and close it (it will create the directory below)

3. Copy file: lsevrc to C:\ProgramData\Vero Software\CLS\_Your_PC_Lock_Code_\ directory

(example. C:\ProgramData\Vero Software\CLS\N14–1YE3QYP93Q7HMTT\)

4. Run Vero application

PS: to speed up Vero app load a bit you can delete unnecessary licenses from lservrc. Each product license block is marked there.