Download AlphaCAM 2014 R2 SP1

Download AlphaCAM 2014 full

AlphaCAM 2014

Alphacam 2014 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Chức năng của phần mềm Alphacam 2014 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2014 full

Download Alphacam 2014 R2 SP1

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install AlphaCAM 2014

1. Install Alphacam 2014 R2 SP1
2. Run CLS -> License Manager
3. Click “Install License”
4. Select “Use License file”, browse to 0000-0000-0000-0000-0000-0000.one supplied
5. “Next”
6. “Finish”