Keysight Advanced Design System (ADS) 2020.2 free download

Keysight Advanced Design System 2020.2 free download

Keysight Advanced Design System 2020

Advanced Design System (ADS) là phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử hàng đầu thế giới dành cho RF, lò vi sóng và các ứng dụng kỹ thuật số tốc độ cao. ADS đi tiên phong trong các công nghệ mô phỏng nhiệt-3DEM tích hợp mạnh mẽ và sáng tạo nhất được sử dụng bởi các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng không dây, mạng tốc độ cao, hàng không vũ trụ, ô tô và năng lượng thay thế.

Đối với các thiết kế cung cấp năng lượng chuyển đổi chế độ chuyển đổi tốc độ cao 5G, IoT, đa gigabit, radar, vệ tinh và tốc độ cao, Keysight ADS cung cấp một môi trường mô phỏng và xác minh tích hợp để thiết kế phần cứng hiệu suất cao tuân thủ kỹ thuật số và quân sự không dây, tốc độ cao mới nhất tiêu chuẩn. Xem video Làm thế nào để xem ADS hoạt động.

Download Keysight Advanced Design System 2020

Tải phần mềm Advanced Design System 2020 miễn phí, download Advanced Design System 2020, hướng dẫn sử dụng Advanced Design System 2020, cài đặt Advanced Design System 2020, key active Advanced Design System 2020, license Advanced Design System 2020 free, ADS 2020

Keysight Advanced Design System (ADS) 2020.2 x64

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Advanced Design System 2020

see the readme file

1. Install ADS2020.update.1.0 and the Update1.1 The default is to install to C:\Program Files\Keysight\ADS2020_Update1.0 directory, and the license management file is installed to
C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools directory;

2. Set the environment variable by right-clicking on the desktop computer icon > Properties > Advanced System Settings > Environment Variables:
ADS_LICENSE_FILE=C:\Program Files\Keysight\license.lic

3. Copy all the contents of the Keysight directory in this archive to the C:\Program Files\Keysight directory, merge the directories and overwrite the original files.

4. Double-click netapi32.reg to import the registry key.

4. Restart the computer, Restart PC. (Win8, Win10 can not be a quick start, there must be a complete restart of the welcome interface)

Done

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================