Keysight Advanced Design System (ADS) 2015 – 2019 free download

Keysight Advanced Design System (ADS) 2015 – 2019 free download

Keysight Advanced Design System (ADS)

Advanced Design System là một hệ thống phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử được sản xuất bởi Keysight EEsof EDA, một bộ phận của Keysight Technologies

ADS đi tiên phong trong các công nghệ mô phỏng nhiệt-3DEM tích hợp mạnh mẽ và sáng tạo nhất được sử dụng bởi các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng không dây, mạng tốc độ cao, hàng không vũ trụ, ô tô và năng lượng thay thế.

Đối với các thiết kế cung cấp năng lượng chuyển đổi chế độ chuyển đổi tốc độ cao 5G, IoT, đa gigabit, radar, vệ tinh và tốc độ cao,  ADS cung cấp một môi trường mô phỏng và xác minh tích hợp để thiết kế phần cứng hiệu suất cao tuân thủ kỹ thuật số và quân sự không dây, tốc độ cao mới nhất tiêu chuẩn.

Keysight Advanced Design System (ADS)
Keysight Advanced Design System (ADS)

Download Keysight Advanced Design System (ADS)

Advanced Design System 2015, Advanced Design System 2016, Advanced Design System 2017, Advanced Design System 2019, Advanced Design System, ADS

Keysight Advanced Design System (ADS) 2019 update 1

Download

Keysight Advanced Design System (ADS) 2017 update 1

Download

Keysight Advanced Design System (ADS) 2016.01

Download

Keysight Advanced Design System (ADS) 2015.01

Download

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Advanced Design System (ADS)

see the readme file

Chi tiết xem file readme đính kèm

vui lòng sử dụng file activate New FIX, file crac’k cũ đính kèm vẫn tồn tại một số lỗi