Download Adobe XD cc 2020 v33.1.12 Activated (windows\macos)

Download Adobe XD 2020 for windows \ macos

Adobe XD 2020

Adobe XD cc 2020 là bản cập nhật mới nhất hiện nay kế tiếp phiên bản adobe xd 2019. Adobe XD cc 2020 là phần mềm đồ họa vector được biết đến như là một công cụ để tạo và chi sẻ nhiều mẫu thiết kế ứng dụng di động và trang web.

Adobe XD 2020 cho phép chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các bản mẫu chỉ bằng một cú click, kéo thả giữa nhiều các bản thiết kế.

Download Adobe XD cc 2020 for windows \ macos

phần mềm adobe xd 2020 miễn phí, tải phần mềm adobe xd mới nhất, adobe xd 2020 direct download link, download adobe xd cc 2020, tải adobe xd cc 2020 for windows, tải adobe xd cc 2020 for macos, adobe xd 2020, adobe xd 2020 for mac

Download Adobe XD 2020 v33.1.12 x64

Download

Download Adobe XD 2020 v31.1.12 for macOS

Download

pass unrar: 2020

install adobe XD 2020

view the readme file

Các bạn tải phần mềm adobe xd cc 2020 về và tiến hành cài đặt chỉ việc next và ok

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information