Cách active windows 10 miễn phí

Cách active windows 10 miễn phí

Tool active windows 10

windows 10 là phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện nay của microsoft. với nhiều cải tiến về giao diên và tính năng windows 10 được sử dụng rất nhiều hiện nay.

các bạn có thể download hệ điều hành windows 10 mới nhất tại đây 

Nếu không có điều kiên để mua bản quyền hệ điều hành windows 10 thì các bạn có thể sử dụng windows 10 [email protected]

Hướng dẫn active windows 10

Để active windows 10 miễn phí các bạn có thể làm theo hướng dẫn ở bài viết sau:

Hướng dẫn active windows 10 miễn phí không cần crac’k

Hoặc sử dụng 1 trong tool sau

Download tool active windows 10

Để crack windows 10 chúng ta có thể sử dụng các tool sau:

    1. KMSpico portable 10.2.0
    2. KMSAuto Lite
    3. KMSAuto net 2016
    4. W10 Digital Activation Program 1.3.7

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information