Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Bài viết này TipsSoft sẽ hướng dẫn các bạn crack các phần mềm của autodesk năm 2018 và 2019. Việc thực hiện crack các phần mềm autodesk như autoCAD, 3ds max, revit, maya, inventor phiên bản 2018 và 2019 là hoàn toàn giống nhau

Vì vậy mình sẽ làm một bài hướng dẫn thực hiện trên 3ds max 2018, các phần mềm khác của autodesk 2018 và autodesk 2019 các bạn thực hiện tương tự

Nếu chưa có x-force active autodesk 2018 và 2019 các bạn download tại đây

Download

link dự phòng 1 Download

link dự phòng 2 Download

pass giải nén: vietcomputer

Hướng dẫn crack các phần mềm autodesk 2018 và 2019

Xem video bên dưới

Lưu ý:

  • Tắt hết các phần mềm diệt virus kể cả của win 10
  • Tắt kết nối mạng internet
  • Chạy file keygen với quyền admin (run as administrator)

Chạy phần mềm keygen x-force lên

Mở phần mềm autodesk 3ds max lên

Chọn Enter a Serial Number

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp tục chọn I Agree

Tiếp theo chọn  Activate 

Nhập Serial number và product key => Next

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo chọn Request an activation code using an offline method => Next

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo copy mã ở dòng Request code trên 3ds max dán vào ô request trên keygen x-force

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018 Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Xong nhấn vào Generate trên keygen X-force để sinh mã Activation

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo chọn Close trên autodesk 3ds max => OK

Xong phần mềm 3ds max sẽ chạy lên, Các bạn đóng nó lại

Tiếp tục mở lại phần mềm autodesk và chọn Activate

Nhập lại serial number và product key => chọn Next

Chọn I have an activation code from autodesk

Copy mã ở ô activation trên keygen x-force và dán vào phần mềm autodesk 3ds max 2018

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Nhấn Patch trên keygen x-force chờ thông báo successful patched => chọn ok để đóng lại

Tiếp tục nhấn Next trên phần mềm autodesk

Thông báo active thành công

active autodesk

Ok vậy là xong

Chúc các bạn thành công

Xem video hướng dẫn