GenP 2.6.2 – Tool active adobe cc 2019 – 2020

Hướng dẫn active adobe cc 2019 – 2020

Adobe cc 2020 là phiên bản mới nhất hiện nay với nhiều thay đổi về tính năng và giao diện, việc cài đặt và active adobe 2019 và adobe cc 2020 hoàn toàn khác phiên bản trước do đó các tool cũ không thể active được

Những tools active adobe cc 2020

  • Adobe CC 2020 GenP

Những tools active adobe cc 2019

  • Adobe Deluxe Patcher v2.2 (chỉ version cũ và một số app)
  • Adobe CC 2019 GenP 2.5 (mới update)
  • X-force Adobe

Download tool GenP 2.6.2

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn active adobe cc GenP 2.4

– Tiến hành cài đặt phần mềm adobe xong đóng lại

– Chạy file RunMe.exe  với quyền admin (run as administrator)

– Chọn ứng dụng cần actived (ví dụ photoshop)

– Tiếp biểu tượng viên thuốc ở hàng dưới cùng chờ chạy xong, báo all done là xong

– Đóng màn hình keygen lại

– Active thành công

active adobe 2020

 

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn