GenP 2.6.2 – Tool active adobe cc 2019 – 2020

Hướng dẫn active adobe cc 2019 – 2020

Adobe cc 2020 là phiên bản mới nhất hiện nay với nhiều thay đổi về tính năng và giao diện, việc cài đặt và active adobe 2019 và adobe cc 2020 hoàn toàn khác phiên bản trước do đó các tool cũ không thể active được

Những tools active adobe cc 2020

  • Adobe CC 2020 GenP

Những tools active adobe cc 2019

  • Adobe Deluxe Patcher v2.2 (chỉ version cũ và một số app)
  • Adobe CC 2019 GenP 2.5 (mới update)
  • X-force Adobe

Download tool GenP 2.6.2

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn active adobe cc 2019 và adobe 2020 bằng GenP 2.4

– Tiến hành cài đặt phần mềm adobe xong đóng lại

– Chạy file RunMe.exe  với quyền admin (run as administrator)

– Chọn ứng dụng cần actived (ví dụ photoshop)

– Tiếp biểu tượng viên thuốc ở hàng dưới cùng chờ chạy xong, báo all done là xong

– Đóng màn hình keygen lại

– Active thành công

active adobe 2020

 

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information