Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

Khi các bạn download bộ phần mềm adobe sử dụng link direct từ trang chủ adobe có thể  sẽ gặp thông báo lỗi “access denied you don’t have permission to access …. on this server”

Để khắc phục lỗi Access Denied you don’t have permission to access các bạn thực hiện như sau:

Truy cập trang chủ adobe https://www.adobe.com và tạo một tài khoản nếu chưa có

Truy cập vào đây

Note: bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập tài khoản của mình

Chọn một cái bất kỳ như hình dưới và nhấn Download Now

Trình duyệt sẽ tải elements về, các bạn cancel đi không tải.

Ok giờ các bạn có thể tải lại phần mềm trong bộ adobe cc mà không bị lỗi access denied nữa.