Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

khi các bạn download bộ phần mềm adobe sử dụng link direct từ trang chủ adobe có thể  sẽ gặp thông báo lỗi “access denied you don’t have permission to access …. on this server”

Access Denied you don't have permission to access "adobe.com" on this server

Để khắc phục lỗi Access Denied you don’t have permission to access các bạn thực hiện như sau:

  1. Truy cập trang chủ adobe https://www.adobe.com và tạo một tài khoản, xong đăng nhập với tài khoản vừa tạo
  2. Truy cập vào đây: fix error access denied

Chọn một cái bất kỳ như hình dưới và nhấn Sign up

Fix lỗi Access Denied

Trình duyệt sẽ tải elements về, các bạn cancel đi không tải.

Ok giờ các bạn có thể tải lại phần mềm trong bộ adobe cc mà không bị lỗi access denied nữa.

Xem thêm: Trọn bộ phần mềm adobe cc 2015 full [email protected]

Trọn bộ phần mềm adobe cc 2017 full [email protected]

Trọn bộ phần mềm adobe cc 2018 full [email protected]