3DQuickPress 6.3.2 for SolidWorks 2011-2021

Download 3DQuickPress 6.3.2 for SolidWorks 2011-2021

3DQuickPress

3DQUICKPRESS for Solidworks  là Add-in hỗ trợ thiết kế khuôn dập liên hoàn, chạy trên nền Solidworks, bản chất của nó là một hệ thống thư viện tích hợp sẵn các tiêu chuẩn của khuôn dập liên hoàn .

3DQUICKPRESS là một giải pháp tối ưu cho người sử dụng phần mềm Solidworks, bởi vì nhờ có nó mà năng suất thiết kế được tăng lên gấp bội, hơn nữa nhờ có sự chuyên sâu của nó mà người thiết kế có thể tăng thêm độ chính xác .

Các chức năng chính của nó bao gồm

  • Unfold : trải chi tiết 3D thành dạng tấm phẳng
  • Strip design : bố trí các bước dập trên tấm phôi
  • Dieset : thiết kế nguyên bộ khuôn kèm theo các chày cắt và chày dập
  • Drawing : trình bày bản vẽ 2D cho khuôn

Download 3DQuickPress 6.3.2 for SolidWorks 2011-2021

download 3DQuickPress 6.30

Download 3DQuickPress 6.3.2 for SolidWorks 2012-2021

Download

Download 3DQuickPress 6.2.10 for SolidWorks 2011-2019

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install 3DQuickPress

view the readme file

Xem hướng dẫn trong file Readme.txt

Thứ tự cài đặt

Cài đặt 3DQuickPress 6.2.0 for solidworks 2011 – 2017

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2011 – 2018

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.10 for solidworks 2012 – 2019