3DQuickForm v3.4.0 for SolidWorks 2009-2021

Download 3DQuickForm v3.4.0

3DQuickForm

3D QuickForm là một ứng dụng mạnh mẽ đươc tích hợp vào SolidWorks như là một add in cho việc mô phỏng định hình ngược. Mô phỏng với tốc độ cao, chính xác và liên kết với dữ liệu SolidWorks đều được xem xét làm cho 3D QuickForm là một công cụ thiết kế khuôn dập tấm.

Các tính năng trong 3D Quick Form

 • Đầy đủ các giao diện để đọc cả dữ liệu 3D hoặc dữ liệu gốc
 • Các công cụ mô hình đặc biệt để làm sạch dữ liệu
 • Chức năng mô hình hóa mạnh mẽ
 • Nhanh và chính xác trống thế hệ hình
 • Dễ dàng cho việc nghiên cứu và học tập
 • Get blank contours of parts which cannot be folded/unstamped in traditional ways
 • Tích hợp đầy đủ với SolidWorks cho phép thiết kế tấm strip trong quy trình liên kết đầy đủ
 • Kết quả giao tiếp tốt hơn trong những thay đổi kỹ thuật là cũng ít hơn.
 • Nhanh chóng đưa ra các giải pháp so sánh cho các linh kiện dập
 • Đối phó với các mô hình rỗng và định hình phức tạp
 • Tính toán dựa trên công nghệ ESI trong định hình tấm
 • Tính toán lượng vật liệu sử dụng dễ dàng trong việc tính toán giá thành, báo giá
 • Hỗ trợ ổn định các cạnh, các bề mặt
 • Xuất các báo cáo
 • Cho phép tối ưu hóa vật liệu
 • Hoàn thiện tích hợp với 3D QuickPress cung cấp mô hinh trống cho quy trình thiết kế khuôn dập

3D QuickForm Professional

 • Bao gồm tất cả các tính năng trong 3DQuickForm
 • Trải phẳng chi tiết cho các bề mặt ban đầu không phải là phẳng
 • Đối xứng điều kiện biên
 • Hỗ trợ gấp mép.

Download 3DQuickForm v3.4.0

3DQuickForm 3.3.3, download 3DQuickForm 3

Download 3DQuickForm v3.4.0

password: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install 3DQuickForm 3.3.3

1. If you already have 3DQuickForm v3.2.0-3.3.2 Win64 installed skip step #2

2. Install 3DQuickForm v3.2.0 (English or ChineseSimplified) Win64

3. Install 3DQuickForm v3.3.3 (English or ChineseSimplified) Hotfix Win64

4. Copy folder “flexlm” to C: with overwrite “license.dat” (if exist)

5. Overwrite original <3DQuickForm program folder>
(by default C:\Program Files\3DQuickForm ) with [email protected] one

6. Enjoy

* Cài đặt và [email protected] 3DQuickForm 3.2.0 for solidworks 2009 – 2014 x86 xem hướng dẫn trong file readme.txt